May cham cong Tinh Hoa

 

Giải pháp chấm công cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Giải pháp chấm công hợp lý dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

  • Xem danh sách các dòng máy chấm công dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, với các phân khúc giá từ 2.500.000 - 3.000.000 - 4.000.000-5.000.0000
  • Xem các dòng máy chấm công kiêm kiểm soát ra vào với mức giá: 5.000.000 - 7.000.000 - 12.000.000
  • Xem bảng mô tả phần mềm chấm công dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ: phiên bản miễn phíphiên bản tính phí
  • Xem phần mềm nhân sự tiền lương dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ: mức giá 1.000.000 - 5.000.000- 8.000.0000 - 12.000.000 - 2.000.000
Liên hệ với nhà cung cấp gần nhất trong khu vực của bạn:
# Article Title Author Hits
1 Giải pháp tư vấn sử dụng máy chấm công cho doanh nghiệp nhỏ Administrator 2185
2 HRMonline - Giải pháp nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ Hoang Anh 5631
3 Tạo survey đơn giản bằng Google Form Think2Grow 13343
4 Cách tạo bảng chấm công trong Excel Think2Grow 29461