May cham cong Tinh Hoa

 

Giải pháp chấm công dành cho công ty xây dựng

Các công ty xây dựng có những đặc thù riêng, đòi hỏi giải pháp chấm công phải đáp ứng được các yêu cầu sau: 


  • Nhanh chóng cho ra bảng chấm công- bảng lương để tiến hành phát lương cho công nhân 
  • Có thể đồng bộ hóa được nhiều chi nhánh cùng lúc, tuy nhiên, không thể đầu tư các giải pháp tốn kém như VPN hoặc cung cấp IP tĩnh cho tất cả các công trường 
  • Có thể chấm công bằng vân tay, mặc dù môi trường làm việc rất bụi bặm 
  • Có thể kết nối dữ liệu chấm công với các phần mềm quản lý công trình 
  • Có thể quan sát được việc chấm công tại các công trình 
  • ... và một số yêu cầu khác 
Vui lòng liên hệ với Tinh Hoa để được tư vấn và nhận tài liệu chi tiết