May cham cong Tinh Hoa

 

Giải Pháp Quản lý Nhà Ăn / Quản lý suất ăn công nghiệp

 • Bộ phận nhân sự tốn nhiều thời gian cho việc báo cơm và thống kê số suất ăn
 • Chịu chi phí hao hụt do phải trả tiền cho số lượng suất ăn nhiều hơn số nhân viên ăn thực tế (từ 5% đến 15% tổng số nhân viên ăn). Theo ước tính, chi phí hao hụt này vào khoảng 30.000.000 VNĐ/tháng/1000 nhân viên.
 • Thường xuyên có tranh cãi với đơn vị cung cấp suất ăn về số lượng phần ăn đã phát. VD: nhân viên chỉ có 1000 người mà đã phát 1200 suất ăn.

Những vấn đề trên có thể được giải quyết bởi việc áp dụng giải pháp quản lý nhà ăn ICMS ( Industrial Canteen Management Solution).  

Tìm hiểu chi tiết về giải pháp quản lý nhà ăn ICMS ( Industrial Canteen Management Solution )

Lợi ích khi sử dụng giải pháp

 • Chuẩn bị tốt hơn số lượng phần ăn, đặc biệt khi công ty cho phép nhân viên lựa chọn nhiều loại khác nhau (chay/mặn, thịt/cá, món Việt Nam/Hàn Quốc) và khi số lượng người đăng kí làm việc thay đổi theo ca.
 • Giúp nhà bếp kiểm soát tốt hơn số người lấy thức ăn: ai, được lấy loại phần ăn nào, lấy bao nhiêu … Phần mềm sẽ lưu trữ thông tin đăng kí ăn và hiển thị khi nhân viên quét thẻ/vân tay. Điều này sẽ giúp công ty tiết kiệm được các chi phí phải trả do việc người lạ từ bên ngoài vào ăn.
 • Ngăn chặn việc một nhân viên có thể lấy nhiều phần ăn. Quản lý tốt hơn việc phát phần ăn khi công ty có các phần ăn đặc biệt cho những người làm ca đặc biệt ( làm ca tối được thêm sữa ..) hoặc vị trí đặc biệt
 • Tổng kết nhanh chóng số lần ăn ở mỗi bộ phận, mỗi ca làm việc, mỗi người, giúp cho bộ phận kế toán làm việc hiệu quả.

Mô hình giải pháp

Mô hình giải pháp quản lý suất ăn công nghiệp ICMS

Giải pháp quản lý nhà ăn bao gồm phần mềm, thiết bị đọc thẻ, và các thiết bị hiển thị. Giải pháp cho phép tích hợp và lấy dữ liệu từ các phần mềm chấm công - quản lý sản xuất

mo hinh quan ly nha an


Hình ảnh triển khai cho khách hàng

Hình ảnh triển khai giải pháp quản lý nhà ăn ICMS cho công ty SamSung

phan mem quan ly nha an

phan mem quan ly nha an

phan mem quan ly nha an

phan mem quan ly nha an

phan mem quan ly nha an

Chương trình tư vấn về giải pháp quản lý nhà ăn ICMS

Chương trình tư vấn về giải pháp quản lý nhà ăn ICMS

 1. Xác định các nhu cầu về việc quản lý nhà ăn trong doanh nghiệp của bạn
 2. Xác định các yếu tố cản trở
 3. Đánh giá mức độ phù hợp khi sử dụng giải pháp ICMS ( có thể đánh giá mở rộng về việc sử dụng thiết bị chấm công )
 4. Lập bảng so sánh chi phí đầu tư và lợi ích thu được

     Vui lòng đăng ký với Tinh Hoa để được tư vấn tận nơi
     giai phap nha an

     Use Wufoo integrations and get your data to your favorite apps.