May cham cong Tinh Hoa

 
Chấm công theo ngành Khách hàng tiêu biểu Chuỗi bán lẻ nhiều chi nhánh

CASE STUDY - BLUE EXCHANGE


alt


I. Nhu cầu từ khách hàng.

  • Quản lý chấm công nhân viên cho hơn 100 chi nhánh cửa hàng.
  • Hệ thống chấm công đơn giản cho toàn bộ nhân viên sử dụng.
  • Dữ liệu tại các chi nhánh tự động chuyển về server tại tổng công ty để xử lý.
  • Quản lý việc chấm công trực tuyến không cài đặt phức tạp.


Những rủi ro tiềm ẩn khi chưa sử dụng giải pháp:

alt


II. Mô hình thiết kế hệ thống và giải pháp chấm công.


Xem thêm một số tài liệu nổi bật về: 
  1. Các tiện ích hỗ trợ giải pháp chấm công ( download tự động, back up dữ liệu, xử lý sự cố ...) 
  2. So sánh và lựa chọn các dòng máy chấm công ( theo yêu cầu về môi trường sử dụng, dung lượng người sử dụng, thương hiệu ..) 
  3. Phần mềm HRPro7 chấm công - tính lương tự động