May cham cong Tinh Hoa

 
Chấm công theo ngành Khách hàng tiêu biểu Công ty xây dựng nhiều chi nhánh

CASE STUDY - HÒA BÌNH


may cham cong hoa binh

I. Nhu cầu từ khách hàng.

  • Xây dựng hệ thống chấm công toàn diện  cho hơn 40 công trình trên toàn quốc.
  • Đáp ứng đầy đủ các ca làm việc theo từng quy đinh của mỗi công trình.
  • Theo dõi trực tuyến tình trạng hoạt động của máy chấm công và dữ liệu chấm công của nhân viên.
  • Quy trình triển khai đơn giản không phức tạp và quy trình xử lý dữ liệu đều được thực hiện  tự động.


II. Thiết kế hệ thống.

Những vấn đề ban đầu

alt

Mô hình giải pháp


Xem thêm một số tài liệu nổi bật về: 
  1. Các tiện ích hỗ trợ giải pháp chấm công ( download tự động, back up dữ liệu, xử lý sự cố ...) 
  2. So sánh và lựa chọn các dòng máy chấm công ( theo yêu cầu về môi trường sử dụng, dung lượng người sử dụng, thương hiệu ..) 
  3. Phần mềm HRPro7 chấm công - tính lương tự động