May cham cong Tinh Hoa

 
Chấm công theo ngành Khách hàng tiêu biểu Nhà máy sản xuất siêu lớn

CASE STUDY - TEAKWANG VINA


alt

I.       Yêu cầu của khách hàng

  • Hệ thống chấm công bằng thẻ cảm ứng cho xưởng sản xuất 18.000 công nhân.
  • Hệ thống cho khách hàng TaeKwang Vina Industrial (sản xuất – thiết kế sản phẩm cho NIKE) phải tuân thủ yêu cầu chất lượng nghiêm ngặt và có khả năng tích hợp với hệ thống IT.
  • Dữ liệu chấm công download về được lưu trực tiếp vào Database ORACLE, và lưu vào file text để khách hàng lưu trữ. Hỗ trợ download dữ liệu tự động theo giờ hẹn.
  • Phần cứng mở rộng với đèn LED hiển thị kết quả chấm công, và hộp innox bảo vệ máy trước tần suất 18.000 x 2 lượt ra vào / ngày, môi trường nắng nóng 40 – 45 °C.
  • Nhân viên bảo vệ có công cụ quan sát toàn bộ máy trong hệ thống và điều khiển chế độ ra vào của máy .


II.     Thiết kế hệ thống

Phần Mở Rộng

alt

Xem thêm một số tài liệu nổi bật về: 
  1. Các tiện ích hỗ trợ giải pháp chấm công ( download tự động, back up dữ liệu, xử lý sự cố ...) 
  2. So sánh và lựa chọn các dòng máy chấm công ( theo yêu cầu về môi trường sử dụng, dung lượng người sử dụng, thương hiệu ..) 
  3. Phần mềm HRPro7 chấm công - tính lương tự động