May cham cong Tinh Hoa

 
Chấm công theo ngành Khách hàng tiêu biểu Công ty sản xuất nhiều chi nhánh

CASE STUDY - VINAMILK


alt

I.    Yêu cầu của khách hàng

  • SQL server đảm bảo xử lý hiệu quả số lượng nhân viên trên 30.000 người
  • Dữ liệu từ 15 chi nhánh trên toàn quốc – văn phòng, nhà máy, kho vận – được đồng bộ hóa. Tổng công ty có thể truy xuất bất kì lúc nào, đảm bảo hệ thống hoạt động đồng bộ và hiệu quả
  • Nhà cung cấp có năng lực cạnh tranh về thiết bị phần cứng
  • Nhà cung cấp phần mềm có khả năng đáp ứng được yêu cầu chuyên biệt của từng chi nhánh.

II.   Thiết kế hệ thống

Phần mở rộng

alt

Mô hình chi tiết hệ thống chấm công


Xem thêm một số tài liệu nổi bật về: 
  1. Các tiện ích hỗ trợ giải pháp chấm công ( download tự động, back up dữ liệu, xử lý sự cố ...) 
  2. So sánh và lựa chọn các dòng máy chấm công ( theo yêu cầu về môi trường sử dụng, dung lượng người sử dụng, thương hiệu ..) 
  3. Phần mềm HRPro7 chấm công - tính lương tự động