May cham cong Tinh Hoa

 
Cách lựa chọn giải pháp chấm công - tính lương

Lựa chọn giữa máy chấm công vân tay - máy chấm công thẻ

SO SÁNH GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG VÂN TAY VÀ GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG BẰNG THẺ

Máy Chấm Công Vân Tay

................................................................

Mật độ sử dụng: 150 người / máy (TB)

................................................................

Ưu điểm của máy chấm công bằng vân tay

Không thể chấm công dùm

................................................................

Khuyết điểm của máy chấm công vân tay

Tính ổn định tùy thuộc vào môi trường

Thời gian chấm công lâu hơn dùng thẻ

Chi phí bảo hành cao

xem chi tiết và bảng giá

.................................................................

Máy Chấm công bằng thẻ cảm ứng

.................................................................

Mật độ sử dụng: 450 người / máy

.................................................................

Ưu điểm của máy chấm công bằng thẻ cảm ứng

Chấm công nhanh, đơn giản, ổn định

................................................................

Khuyết điểm của máy chấm công bẳng thẻ cảm ứng

Nhân viên có thể dùng thẻ để chấm công dùm